Sale

"LOVE" Birch Wooden Sign Photo Prop - PRWDLOVE01

$ 69.00 $ 11.00

sold in last hours

Sign Measuresí«ÌÎ_ 6" tall x 14" wideí«ÌÎ_ í«ÌÎ_ This Prop is a great Accent for any photo shoot.í«ÌÎ_ It is printedí«ÌÎ_on a Birch wood.í«ÌÎ_ í«ÌÎ_

SKU: PRWCLOVE01
Description

Sign Measuresí«ÌÎ_ 6" tall x 14" wideí«ÌÎ_

í«ÌÎ_

This Prop is a great Accent for any photo shoot.í«ÌÎ_

It is printedí«ÌÎ_on a Birch wood.í«ÌÎ_

í«ÌÎ_